Heikki Käkönen on valittu vahvistamaan Marvean hallitusta 1.8.2023 alkaen

Heikki Käkönen on 1.8.2023 alkaen valittu vahvistamaan Marvean hallitusta. Käkösen ura rakentamisen parissa on pitkä ja monipuolinen. Hän tuo Marvean hallitukseen vahvaa strategista osaamista sekä pitkän kokemuksen myötä syntynyttä näkemystä rakennusalasta ja sen tulevaisuudesta.

Heikki Käkönen on tehnyt rakentamisen alalla pitkän uran, jonka aikana hän on toiminut laajasti eri tehtävissä. Hänen pitkäaikaisin työnantajansa on A-Insinöörit Oy, jossa hän on ollut myös osakkaana vuodesta -99 alkaen. Käkösellä on lisäksi laajaa kokemusta erilaisista hallitustehtävistä. Hän on toiminut muun muassa A-insinöörien emoyhtiön ja konserninyhtiöiden hallituksissa 2000-luvun alkupuolelta ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen aina vuoteen 2020 asti.

Käkönen on tehnyt aktiivisesti töitä myös rakennusalan kehittämiseksi useissa rakennus- ja teknologia-alan järjestöissä. Hän on esimerkiksi toiminut useiden vuosien ajan Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n hallituksessa ja vuosina 2018–2021 Teknologiateollisuus Ry:n hallituksessa.

Marvean uusi strateginen vaihe tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia

Vuonna 2019 perustettu Marvea Oy on siirtymässä uuteen strategiseen vaiheeseen. Käkönen on uransa aikana osallistunut eri yritysten muutosvaiheisiin ja ollut määrittelemässä, luomassa ja toteuttamassa uusia strategioita.

”Marvean hallitukseen tuon pitkän kokemukseni alalta. Yrityksen uusi strateginen vaihe tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja uskon, että vahva ymmärrykseni strategiaprosessista ja sen läpiviemisestä aina käytännön toteutukseen saakka tulee olemaan hyödyksi näiden mahdollisuuksien lunastamisessa”, Käkönen sanoo.

Pitkän uransa aikana Käköselle on kertynyt kokemusta muuttuvista olosuhteista ja alan suhdannevaihteluista. Tämä tuo perspektiiviä myös tämän hetken matalasuhdanteeseen.

”Yrityksen hallituksessa aikajänne on erilainen kuin projektijohdossa tai yrityksen operatiivisessa johdossa, sillä perspektiivi on keskitettävä kauemmas tulevaisuuteen kohti yhteisesti määritettyä tavoitetta. Etenkin näin matalasuhdanteen aikana uskallus, maltti ja pitkän tähtäimen suunnitelma auttavat pitämään katseen horisontissa ja jalat maassa”, Käkönen sanoo.

Vahva osaaminen ja aito tekemisen palo ovat Marvean valttikortteja

Marvea on Käköselle tuttu yritys, jonka kehitystä ja toimintaa hän on seurannut tarkasti yrityksen perustamisesta asti. Yrityksen menestyksen taustalla Käkönen näkee sen perustajien laaja-alaisen osaamisen, mutta myös heidän vahvan näkemyksensä ja kykynsä viedä liiketoimintaa rohkeasti eteenpäin.

”Olen mielenkiinnolla ja mielihyvällä seurannut Marven kehitystä ja nähnyt läheltä, kuinka yritys on päässyt lentoon. Vankan osaamisen lisäksi Marvean johdossa on aitoa paloa ja innostusta alaa ja yritystä sekä sen kehittämistä kohtaan. Minulla itselläni on tahtotila olla tukemassa pk-yritysten menestystä hallitustyön kautta, joten uskon että nyt alkanut yhteinen taival Marvean kanssa tulee olemaan menestyksellinen”, Käkönen summaa.

Marvean hallituksen puheenjohtaja Miikka Routama uskoo Käkösen kovan tason osaamisen tuovan Marvean seuraavaan strategiseen vaiheeseen tarvittavaa näkemystä.

”Marvean toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaan ja olemme saavuttaneet alussa asettamamme tavoitteet. Nyt otamme uusia askelia seuraavaan strategiseen vaiheeseen ja lähdemme edelleen kehittämään toimintaamme ja asemaamme markkinassa. Heikin laaja kokemus alasta ja strategiatyöstä tulevat olemaan meille suureksi avuksi. Olemme iloisia saadessamme hänet vahvistamaan Marvean hallitusta”, Routama sanoo.

Tiedote on julkaisuvapaa 20.9.2023 klo 14:00

 

Lisätietoja

Miikka Routama, hallituksen puheenjohtaja Marvea Oy

+358 44 751 0291, miikka.routama@marvea.fi

Liitteet

Heikki Käkönen valokuva

Marvea Oy on pirkkalalainen yritys, joka rakentaa ja kehittää hankkeita pääradan varren kasvukeskuksiin. Marvea on kannattavasti kasvava henkilöstönsä omistama yritys. Henkilöstöllämme on vuosikymmenten kokemus asuntorakentamisesta ja rakennusalasta. Kehitämme ja rakennamme kaupunkiympäristöjä tuleville sukupolville asumiseen ja elämiseen eettisesti arvoa tuottaen. Olemme erikoistuneet monipuoliseen asuntotuotantoon ja hankekehitykseen yhdessä kumppanien kanssa. Toimimme asiakasta lähellä, paikallisesti ja kehittäen jatkuvasti uusia ideoita asiakastarpeiden ratkaisuiksi. www.marvea.fi

Logo

Suupantie 6 C 2, 33960 Pirkkala
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi