Hannu Tofferi pääsi vahvistamaan osaamistaan Marvealla työnjohtoharjoittelijan kesätyössä

Marvea tekee paljon oppilaitosyhteistyötä ja pyrkii tarjoamaan alan opiskelijoille mahdollisuuksia päästä tutustumaan alaan sekä kartuttamaan osaamistaan esimerkiksi monipuolisten harjoittelupaikkojen kautta. Kesällä 2023 rakennusmestariksi opiskeleva Hannu Tofferi vahvisti osaamistaan toimimalla työnjohtoharjoittelijana Marvealla.

Parhaillaan rakennusmestariksi opiskelevalle Hannu Tofferille on jo ehtinyt kertyä laajaa kokemusta rakennusalalta, sillä hän on työskennellyt vuosia sisustuskirvesmiehen ja kirvesmiehen tehtävissä. Kokemusta löytyy työmailla työskentelystä lähes kaikissa rakentamisen vaiheissa, ja usein Tofferi onkin ollut mukana työmaalla aivan alusta loppuun.

Vuosien varrella Tofferi on kehittänyt osaamistaan töiden ohessa, muun muassa suorittamalla talonrakennusalan erityisammattitutkinnon. Mielessä ehti kuitenkin pitkään pyöriä ajatus rakennusmestarin koulutuksesta.

– Kirvesmiehen työt ovat fyysisesti kuormittavia ja aloin miettiä jo ihan terveydellisistä syistä tarvetta kouluttautua uudelleen, Tofferi kertoo.

Rakennusala tuntui Tofferista edelleen omalta, joten vuonna 2021 kypsyi ajatus hakea opiskelemaan rakennusmestariksi.

– Tarjolla olisi ollut myös lyhyempiä työnjohtajakoulutuksia. Itselleni oli kuitenkin selvää, että jos tähän lähden, niin teen homman kunnolla. Halusin hankkia esimerkiksi kaikki tarvittavat pätevyydet toimia työmailla vastaavana. Siksi rakennusmestarin koulutus oli ainoa minua aidosti kiinnostava vaihtoehto, Tofferi sanoo.

Työharjoittelut vahvistavat osaamista ja käsitystä tulevista tehtävistä

Tofferi on nyt työskennellyt työnjohtoharjoittelijana kahtena kesänä. Työt ovat vastanneet odotuksia ja vahvistaneet aiemman kokemuksen muodostamaa kuvaa tulevista työtehtävistä. Marveasta Tofferi kuuli ensimmäisen kerran vieraillessaan koulun kautta Marvean työmaalla.

– Minulle selvisi vierailun aikana, että Marvealla oli työmaa lähellä kotiani. Olen tottunut pitkiin työmatkoihin, joten tämä tuntui mukavalta ajatukselta. Minulla oli jo edellisen kesän jäljiltä harjoittelupaikka Espoossa sijaitsevalla työmaalla. Otin kuitenkin riskin ja enkä ottanut sitä paikkaa vastaan ennen kuin tiesin varmaksi, saisinko Marvean paikan, Tofferi kertoo.

Työnantajan kohdalla Tofferille on tärkeää vakavaraisuus ja hyvät arvot.

– Yrityksen nimellä ei lopulta ole minulle merkitystä. Vakavaraisuus ja hyvät arvot ovat tärkeitä, vaikka tietysti myös palkalla on väliä. Tänä kesänä vaakakupissa painoi myös työmaan sijainti. Harjoittelut ovat olleet minulle ennen kaikkea tilaisuus vahvistaa omaa osaamista ja luottamusta siihen. Marvealla harjoittelu sujui tänä kesänä hyvin ja voisin hyvinkin nähdä työskenteleväni Marvealla myös jatkossa , Tofferi summaa kokemuksiaan.

Osallistuminen alan osaamiseen kehittämiseen on osa Marvean yrityskulttuuria

Marvealla on aina haluttu tehdä mahdollisimman paljon oppilaitosyhteistyötä. Yritykselle on tärkeää kantaa kortensa kekoon alan ja sen osaamisen kehittämisessä.

– Meillä Marvealla uskotaan vahvaan yhteistyöhön alan oppilaitosten kanssa. Tahdomme tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua paitsi yrityksemme toimintaan myös alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Monipuolisten työharjoittelupaikkojen avulla tahdomme varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuuksia valmistua alalle ja kehittää omaa osaamistaan, sanoo Marvean toimitusjohtaja Leon Kärnä.

Se, että alalla riittää osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa on Marvean mielestä kaikkien etu. Vahva osaaminen lisää alan arvostusta aina yhteiskunnallisella tasolla asti.

Meille alan ja sen tekijöiden osaamisen kehittäminen on yhteinen asia. Näemme, että vahva osaaminen ja ammattitaito kehittää alan arvostusta pidemmällä tähtäimellä ja tukee siten myös meidän toimintaamme, Kärnä summaa.

Logo

Suupantie 6 C 2, 33960 Pirkkala
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi