Marvea Oy on liittynyt Green Building Council Finlandin jäseneksi

Marvea on liittynyt rakennetun ympäristön kestävän kehityksen edistämiseen keskittyvään Green Building Council Finland (FIGBC) jäseneksi. FIGBC on Suomen johtava vihreän rakentamisen yhteisö, joka edistää kestävää rakentamista ja ylläpitoa Suomessa.

FIGBC:n jäsenyys on osa Marvea Oy:n strategiaa kestävän kehityksen edistämiseksi ja vastuullisuuden lisäämiseksi liiketoiminnassaan. Marvea Oy haluaa olla edelläkävijä kestävän rakentamisen alalla ja hyödyntää FIGBC:n verkostoa ja asiantuntemusta kehittääkseen omaa toimintaansa entistä kestävämmäksi.

Jäsenyys antaa Marvea Oy:lle mahdollisuuden osallistua kestävän rakentamisen kehittämiseen ja verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Jäsenyys mahdollistaa myös FIGBC:n tarjoamien koulutusten ja työkalujen käytön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Liittyminen FIGBC:n jäseneksi on meille tärkeä askel kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamisessa”, sanoo Marvea Oy:n toimitusjohtaja Miikka Routama. Olemme innoissamme siitä, että voimme osallistua FIGBC:n toimintaan ja jakaa parhaita käytäntöjä kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen ympäristösertifikaattien alalla.”

FIGBC:n toimitusjohtaja Antti Ruuska lisää: ”Olemme erittäin iloisia Marvea Oy:n liittymisestä jäseneksi ja odotamme yhteistyötä heidän kanssaan kestävän rakentamisen edistämiseksi Suomessa”

Green Building Council Finland (FIGBC) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Rakentaminen ja rakennukset aiheuttavat noin kolmasosan Suomen päästöistä, ja toimialan päästöjen vähentämisellä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

FIGBC on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä ja toimialan vastuullisuutta. FIGBC pyrkii edistämään kestävää rakentamista ja rakennusten ylläpitoa Suomessa kehittämällä ja jakamalla parhaita käytäntöjä sekä tarjoamalla koulutusta ja kattavan yhteistyöverkoston. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

www.figbc.fi

Marvea Oy on pirkkalalainen yritys, joka rakentaa ja kehittää hankkeita pääradan varren kasvukeskuksiin. Marvea on kannattavasti kasvava henkilöstönsä omistama yritys. Henkilöstöllämme on vuosikymmenten kokemus asuntorakentamisesta ja rakennusalasta. Kehitämme ja rakennamme kaupunkiympäristöjä tuleville sukupolville asumiseen ja elämiseen eettisesti arvoa tuottaen. Olemme erikoistuneet monipuoliseen asuntotuotantoon ja hankekehitykseen yhdessä kumppanien kanssa. Toimimme asiakasta lähellä, paikallisesti ja kehittäen jatkuvasti uusia ideoita asiakastarpeiden ratkaisuiksi.

www.marvea.fi

Logo

Suupantie 6 C 2, 33960 Pirkkala
+358 50 375 5726
toimisto@marvea.fi